top of page
Atzlinger GmbH

Atzlinger GmbH

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

W odniesieniu do wszystkich towarów i usług obowiązują ogólne warunki płatności i dostaw. Odstępstwa od tych warunków wymagają pisemnej zgody.

2. Oferty i materiały ofertowe

Nasze oferty są wiążące przez okres 30 dni kalendarzowych. Należące do oferty materiały, jak ilustracje, rysunki, wagi oraz wymiary są podane jedynie orientacyjnie, chyba, że oferta stanowi inaczej. Do przedstawionych ofert oraz przesłanych materiałów zastrzegamy prawo własności i prawa autorskie.

 

3. Przyjęcie zamówienia

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie wysłania przez firmę Atzlinger pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z podania przez Zamawiającego niejasnych bądź jedynie słownych informacji.

 

4. Ceny

Podane ceny są cenami exw zakład w Austrii, nie zawierają kosztów transportu i pakowania. Ceny odnoszą się do produktów przygotowanych w normalnym czasie pracy. Koszt wszystkich nadgodzin, pracy w dni świąteczne oraz przy utrudnionych warunkach zostanie odpowiednio doliczony. Podane ceny są cenami netto, zatem zostanie do nich doliczony ustawowy podatek.

 

5. Płatność

W przypadku braku innych uzgodnień, płatności należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu faktury. Przy opóźnieniu płatności mamy prawo do naliczenia ustawowych odsetek. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto firmy Atzlinger. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu roszczeń reklamacyjnych, bądź innych nie uznanych przez firmę Atzlinger wzajemnych roszczeń. Nieprzestrzeganie warunków płatności przez dłużnika spowoduje konieczność uregulowania płatności za pozostałe otwarte zlecenia.

 

6. Dostawa i montaż

Dostawa z zakładu odbywa się zawsze na ryzyko odbiorcy. Przez terminy realizacji rozumie się termin wysyłki z zakładu. Są one podane w taki sposób aby prawdopodobieństwo ich dotrzymania było jak największe. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia lub braku dostawy nie będą uznane. Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia w dostawie nie jest możliwe.

bottom of page